VÆRD AT VIDE OM HØRELSE

TIL AT FORSTÅ

En god hørelse giver os ikke blot mulighed for at kommunikere med andre mennesker, men er også en væsentlig emotional del af vores livskvalitet. Hvis hørelsen bliver dårligere, kan det medføre væsentlige indskrænkninger i vores aktive liv – ved hjælp af et høreapparat kan vi dog gøre noget for at det ikke sker.

Klart at forstå: sådan fungerer hørelsen

Størstedelen af vores hørelse ligger godt beskyttet inde i vores hoved. Det er kun det ydre øre (øremuslingen) der kan ses udefra – den fanger lyden og videresender den via øregangen til trommehinden. Disse svingninger sætter de tre øreknogler i bevægelse, hvorved lyden fortsætter ind i det indre øre, hvor øresneglen, der er fyldt med væske, sidder. På indersiden er der sansehårceller, der omdanner lyden til nerveimpulser. Disse nerveimpulser sendes til hjernen og bliver dechifreret så mennesket forstår tone og sprog. Det er kun når denne rækkefølge fungerer uden indskrænkninger, at forståelse, reaktion eller endda emotioner bliver udløst hos vedkommende.

Første tegn på at hørelsen aftager

En forringelse af hørelsen er ikke noget der sker lige pludseligt, det udvikler sig igennem et længere tidsrum. Hørelsen aftager skridt for skridt – derfor lægger man ofte slet ikke mærke til de første tegn. I begyndelsen er det ofte kun de høje toner og lyde, som f.eks. vindens susen eller fuglene der kvidrer det vedrører – de bliver langsomt lavere og til sidst hører man dem nærmest ikke. Senere bliver det så også sværere at forstå tale og sprog – f.eks. i larmende omgivelser og situationer. Man kan ikke længere høre forskel på de høje, ustemte og der opstår misforståelser. For den det sker for, bliver hørelse og forståelse anstrengende og meget trættende. Ofte sker det også, at vedkommende føler for at undvige det selskabelige liv og trækker sig tilbage.

Vores hjerne kan udligne forandringer på hørelsen i et længere stykke tid, men på lang sigt mister den også egenskaben til at kunne genkende og omdanne lydene og skal genoptrænes fra grunden. Det er derfor vigtigt, at opdage tegnenen fra starten, og slet ikke lade det ske, at livskvaliteten kommer til at lide under det. 

Forskellige slags høretab