FORSKELLIGE SLAGS HØRETAB

UNDSKYLD, HVAD?

Høretab er generelt delt op i fire forskellige arter, der alle resulterer i en forringet hørelse. De er dog forskellige mht. deres årsag og terapimuligheder.

Konduktivt høretab

Det konduktive høretab vedrører det ydre øre og mellemøret. Det betyder at lydbølgerne ikke kan videresendes optimalt til det indre øre. Det fører for det meste til et let til moderat høretab, der bevæger sig i området 25-65 decibel. Nogle gange er denne slags problemer kun midlertidige. Afhængig af årsagen kan enten medicinsk behandling eller en operation løse problemet. Hørelsen kan dog også genskabes ved hjælp af et høreapparat og et mellemøre- eller knogleledningsimplantat.

Perceptivt høretab

I det indre øre bliver lydbølger via de såkaldte hår- eller sanseceller omdannet til nerveimpulser. Hvis disse celler i øresneglen (cochlea) er beskadiget, forhindes overføringen af informationen til hjernen. Det betyder at man har et perceptivt høretab, og det er som regel permanent. Tunghørelsens sværhedsgrad ligger helt fra moderat til kraftig og endda til meget kraftigt. Ofte får vedkommende ordineret et høreapparat og i specielt hårde tilfælde anbefales det at få et cochlea-implantat. Ved delvist høretab, altså hvis det f.eks. kun er de høje toner der vedrører, bliver der indsat en kombineret elektrisk akustisk stimulering (EAS).

Kombineret høretab

Ved denne slags høretab bliver lyden hverken sendt videre igennem øret, eller omdannet. Dermed er det både det ydre øre, mellemøret og det indre øre der er ramt. Det er dog i de fleste tilfælde muligt at behandle høretabet ved hjælp af medicin, operationer, hørerapparater eller implantater.

Neutralt høretab

Det kan også være, at det slet ikke er øret men derimod en hørenerve der er beskadiget, eller helt mangler. Dette neutrale høretab er som regel både permanent og i meget kraftigt. Her hjælper hørerapparater og implantater ikke, fordi nerven generelt ikke er stand til at sende det hørte videre i systemet. I mange tilfælde er det dog muligt at forbedre hørelsen igen ved hjælp af et Auditory Brainstem Implant (ABI).